WOODLAND SWEDEN 16/3 – 28/4

Exposé är medarrangör av WOOD en utställnig och ett spännande samarbete tillsammans med Örebro konsthall och Sveriges arkitekter. Exposé har genom Sveriges arkiteker tagit fram material till Woodland Sweden en utställning i utställningen om trä och arkitektur. 

I samband med utställningen WOOD på Örebro konsthall arrangerar Exposé och Sveriges arkitekter genom projektet Plats: tre spännande lunchseminarium och samtal om arkitektur, byggande, hållbarhet och stadsutveckling.

När vi tänker på Sverige, tänker vi också natur och skog. Naturen är en resurs som vi ofta tar för givet men naturen är samtidigt en stark del av vår nationella identitet. Det finns en lång tradition i Sverige av att bygga hus i trä, välkänd är den timrade röda stugan, en symbol för det svenska landskapet. Mindre välbekant är det moderna byggandet i trä. Under åren har arkitekter och fastighetsägare utforskat och utvecklat ett modernt byggande i trä, ett material som länge fått stå i skuggan av andra material som ex. betong. Idag när vi lyfter hållbarhet som det viktigaste fokusområdet inför framtiden blir materialet trä och byggande i trä högst aktuellt.

Sveriges arkitekter vill med utställningen Woodland Sweden lyfta materialet genom ett flertal olika spännande projekt inom modern träarkitektur. Utställningen innehåller bilder och text som är framtaget för Svenska institutet och har visats på ambassader och museum över hela världen med syfte att visa svensk arkitektur och träindustri.   

Trä är en hållbar produkt och det är viktigt för framtiden att vi ifrågasätter våra rådande byggnadsnormer och tänker i större perspektiv. Utställningen ska inspirera och vara en ögonöppnare till materialets egenskaper och arkitektoniska kvaliteter.

Bilder från utställningen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *