Arkitektur med insidan och människan i centrum. 

Exposé arbetar med stora och små projekt inom inredning och arkitektur. Genom analys och skissarbete utvecklar vi tillsammans din vision och tar fram ett starkt koncept. Konceptets story blir den röda tråden, helheten i projektet.

Exposé är engagerad i samhällsutvecklings frågor och driver genom Sveriges Arkitekter evenemang med koppling till arkitektur, både lokalt och nationellt.

 

Exposé är tillsammans med Moment arkitekter ramavtalsarkitekter för Samhällsbyggnad bergslagen.  Kontoren samarbetar i större projekt.