Nature Morte 23/3 – 14/4

Exposé visar utställning med Peter Ekström konstnär och rektor på Örebro konstskola. Kom och upplev Peters precisa och stilla motivvärld, en värld där sinnet rofyllt får vila i strecket på pappret.

Peter om utställningen

Sedan ett knappt år har jag gjort teckningar av avbrutna kvistar, djurben och annat – nature morte. Jag har arbetat med metoden grisaille. Det innebär att jag använt brunt papper, svart kulspetspenna och vit poscapenna. Bilderna är föreställande och motiven är mycket enkla. Objekten för motiven är i sig själva betydelselösa och jag har inte valt dem för att de ska erbjuda några metaforer eller överförda meningar. Jag har arbetat långsamt och så noggrant som jag har förmått – jag har tänkt att själva arbetet skulle vara en del av konstverket. När jag började visste jag inte alls vad jag höll på med. Nu tänker jag att det är ett slags ödmjukhet inför dessa enkla föremål och inför den konstnärliga arbetsprocessen och dess magi – dess möjlighet att ur inget skapa något – som är mitt ämne.

WOODLAND SWEDEN 16/3 – 28/4

Exposé är medarrangör av WOOD en utställnig och ett spännande samarbete tillsammans med Örebro konsthall och Sveriges arkitekter. Exposé har genom Sveriges arkiteker tagit fram material till Woodland Sweden en utställning i utställningen om trä och arkitektur. 

I samband med utställningen WOOD på Örebro konsthall arrangerar Exposé och Sveriges arkitekter genom projektet Plats: tre spännande lunchseminarium och samtal om arkitektur, byggande, hållbarhet och stadsutveckling.

När vi tänker på Sverige, tänker vi också natur och skog. Naturen är en resurs som vi ofta tar för givet men naturen är samtidigt en stark del av vår nationella identitet. Det finns en lång tradition i Sverige av att bygga hus i trä, välkänd är den timrade röda stugan, en symbol för det svenska landskapet. Mindre välbekant är det moderna byggandet i trä. Under åren har arkitekter och fastighetsägare utforskat och utvecklat ett modernt byggande i trä, ett material som länge fått stå i skuggan av andra material som ex. betong. Idag när vi lyfter hållbarhet som det viktigaste fokusområdet inför framtiden blir materialet trä och byggande i trä högst aktuellt.

Sveriges arkitekter vill med utställningen Woodland Sweden lyfta materialet genom ett flertal olika spännande projekt inom modern träarkitektur. Utställningen innehåller bilder och text som är framtaget för Svenska institutet och har visats på ambassader och museum över hela världen med syfte att visa svensk arkitektur och träindustri.   

Trä är en hållbar produkt och det är viktigt för framtiden att vi ifrågasätter våra rådande byggnadsnormer och tänker i större perspektiv. Utställningen ska inspirera och vara en ögonöppnare till materialets egenskaper och arkitektoniska kvaliteter.

Bilder från utställningen

Exposé och galleri nord

Exposé och galleri nord

Det är med stor nyfikenhet som vi flaggar för att Exposé vid årsskiftet 2020 tar över det anrika galleri nord i Örebro. Galleri nord fortsätter att visa konstutställningar och kommer framöver utvecklas som mötesplats för intressant konst och konstintresserade i Örebro.

Exposé tar även arkitekturen med sig in i galleri nords framtida verksamhet. Med fokus på gestaltande arkitektur/inredningar och som ett arkitektkontor med engagemang för frågor kring samhällsutveckling och arkitektur lokalt och nationellt.

Under året kommer övergången till galleri nord att ta form i tankar, text och bild och vid årsskiftet kommer galleristerna Olle och Marie-Louise lämna över verksamheten. Galleri nord har funnits sedan 1974 och galleriet firar 45 års jubileum i år.

Detta är förstås en ny spännande utveckling av Exposé men fram till dess fortsätter vi att visa lokala konstnärer och arbeta med konst och arkitektur.

To be continued…

Plats: framtiden och staden

 

EXposé arrangerar samtal kring arkitektur och samhällsutveckling. Kul med stort deltagande vid Plats: seminarium 5/2. Denna gång ett samtal om framtiden och staden. Vi fick inblick i hur framtidens städer kan planeras, hur vi människor påverkas och hur vi kan vara med och påverka. Tack till Kerstin Bergendal konstnär och Patrick Verhoeven från arkitektkontoret Mandaworks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hav och åmynning 26/1- 16/2

Vernissage 26/1

Hav och åmynning, måleri från Österlen

Lennart Ericsson

Välkommen på årets första vernissage!

Exposé visar friluftsmåleri från Österlen av konstnären Lennart Ericsson. Lennart har år efter år återkommit till Österlen för att måla landskap under öppen himmel. Målningarna är skarpa iakttagelser av landskapets föränderlighet, de andas, de är direkta och på riktigt, varje penseldrag är ett avvägt beslut i stunden. Lennart återkommer ofta till samma platser, till samma motiv men det är alltid annorlunda, alltid ett nytt konstverk.

Du´o måleri av Anna-Karin Boo 17/11-12/12

Kom och träffa Anna-Karin Boo som visar sitt måleri i utställningen du’o på Exposé. Måleriet är sinnrikt laddat med färg, allvar och glädje. Vernissage med bubbel och mingel, utställningen pågår till den 12/12. Välkommen!

Konstnären själv om sitt konstnärskap

I mitt måleri dyker ofta olika gestalter upp invävda i ett upplöst bildrum, ett landskap, en scen. Berättelser som påminner om hur vi samspelar 
med och förhåller oss till varandra och kanske främst till olika delar av oss själva.

Barnet, det lilla och det stora och kvinnan är återkommande motiv i både måleri och teckning. Tanke- och känslotrådar binder samman och får symbolisera det osägbara.

Mitt sätt att arbeta handlar oftast om motsatsförhållanden, dualismer – det som har med två att göra. Det ensamma mot det kollektiva, föreställande- ickeföreställande. Den sköra skiljelinjen mellan de två polerna. Verklighet- fantasi, upplevt- påhittat, synlig- osynlig.

Måleriet är min främsta hemvist, oftast i olja men på senare tid en blandning av akryl, olja och teckning.