Badrum

På besök i badrum till en nöjd beställare. Precis lagom kaklat för husets karaktär med sköna detaljer som infälld spegel och belysningsarmaturer i porslin. Väggfärg och kommod i samma kulör och ett kalkstensgolv med avslutande golvlist i kalksten. Detaljerna är viktiga för helheten och ligger i utformningen, bra underlag sänker byggnadskostnaden och ger ett bättre slutresultat. Design togs fram i nära kontakt med beställaren. Exposé gjorde förfrågningsunderlag och bistod med råd och ritningar under hela renoveringen.

Exposé arbetar med arkitekturens alla skalor från det stora övergripande till den lilla detaljen

Adrian Malmgren 20/10-7/11

Adrian Malmgren (född 1986), är tecknare, seriepedagog och HBTQ-aktivist som spridit kunskap om queer och trans representation med hjälp av serier och föreläsningar sedan 2015. Han är mest känd för den queera sci-fi serien ”Wicked Hero” och tilldelades Kulturbtyggans Projektstöd för att turnera runt sverige med ”Wicked Hero”.
Han har varit med i ett flertal queera antologier,”Freya – Sequential Love Stories”, ”Swedish Comicsin 5” (2014) skapat serier för att uppmärksamma flyktingkrisen i ETC (2015).Publicerats i ”Svenska Serier” med seriestrippen ”Adrian”(2015) och även gjort serier för antologin ”Gränslöst Mod” (2016).
Han nyligen varit med i antologin ”Draw the Line – ett serieprojekt i spåren av# metoo”(2018), arbetat som bildredaktör och omslagsillustratör för Bang (#3/18), och fick nyligen ett stycke ur sin serie, Wicked Hero publicerad i tidningen Galago (#3/18).
Han ställde ut 7 stycken stora tygverk med fokus på trans i Staffanstorps Konsthall som en del av Bästa Bienalen 2017 och kommer ställa ut samtliga verk på galleri Exposé under Örebro Seriefestival 2018.

Exposé Plats: visionen

Inbjudan Plats: visionen 

När?  Måndag 3 september, kl 11:30 – ca 13:30, vegetarisk lunch ingår.

Var?  Clarion Hotel Örebro, Kungsgatan 14, Örebro

Välkommen till ett öppet lunchsamtal och en diskussion om visioner ur ett arkitektur, konst och design perspektiv. Vi bjuder på en enklare vegetarisk lunch.
Plats: har bjudit in tre spännande personer inom arkitektur, konst och design för samtal och diskussion om visioner kopplat till stadsutveckling och samhällsbyggande. Inbjudna talare är Charlotta Holm Hildebrand Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, Mats Widbom VD Svensk form och Hanna Nordell Producent på Tensta konsthall. Moderator för samtalet är Björn Sundin författare och tidigare kommunalråd med ansvar för samhällsbyggande i Örebro. 
 
Hur ser vårt samhälle ut om femtio år? Vad behöver vi förbättra, göra annorlunda eller bevara när vi bygger framtidens samhälle? Hållbar stadsutveckling ur tekniska innovationer eller genom förändringar i stadens sociala strukturer. Hur ska visionerna ta plats i samhället och vad krävs för att realisera dem.  
Anmäl er på vår facebook sida ”plats:” https://www.facebook.com/events/2194004670824297/
eller via epost: joakim@exposeakd.se
Plats: är ett projekt initierat av Sveriges arkitekter Örebro i samarbete med Svensk form Örebro, Exposé arkitektur, Creative Communities och Örebro Konsthall. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen.

Exposé & Moment ramavtalsarkitekter Bergslagen

Sedan årsskiftet är Exposé arkitektur och Moment arkitekter ramavtalsarkitekter för Samhällsbyggnad Bergslagen. Ramavtalet gäller Hällefors  kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun.

Exposé får genom samarbetet organisation och utrymme att driva stora projekt och vara med som resurs i hela processen från tidigt skedde till projektering och färdig byggnad.

Moment arkitekter har sitt kontor på Södermalm i Stockholm och är sex anställda. Exposé och delägarna på Moment har tidigare arbetat tillsammans som kollegor och delar varandras engagemang för arkitetur, projekt och humanism.

 

Visualiseringar av Moment arkitekter

Byggnadsvård och restaureringskonst

Då var det sommar på riktigt och dags att öppna upp fritidshusen. För många som har en röd stuga, en gård eller ett gods handlar fritidshuset även om ett lustfyllt byggnadsvårdande och hantverk. Byggnadsvård är ett förhållningsätt till historien, platsen, byggnaden men handlar också om olika anpassningar till idag. Genom att ge nytt liv till äldre byggnader förvaltar vi ett kulturarv samtidigt som vi befolkar och gör det levande.

Exposé har fördjupad kunskap och erfarenheter inom byggnadsvård och restaureringskonst och delar gärna med sig av goda råd och tankar. Vad i byggnaden ska bevaras? Vilka kulörer ska vi använda? Tidstypiska profiler på lister? Byta fönster? Nytt kök? Badrum? En inglasad veranda? Hur bygger vi ut?

Nu, nu och nu, Kristina Lindberg 26/5-9/6

I utställningen ”Nu, nu och nu” visar Kristina Lindberg variationer av tidigare verk och skisser inför nya skulpturer. I en serie collage har hon bl.a återanvänt dokumentation i form av fotografier av sina tidigare skulpturer och ändrat skalan på dem.  I collagen framstår de som en underlig samling övergivna eller kanske blivande monument. Någon sa att en form bara är ett fruset ögonblick i ett kretslopp av uppbyggnad och nedbrytning. Detta påstående fungerar också som en av skulpturens mest tillskrivna funktioner i  samhället. Att verka som en punkt i historieskrivningen och understryka händelser i tiden.

En annan aspekt av utställningen är konstnärens roll i förhållande till skulpturen. Skulpturskisserna och collagen hon presenterar bär tydliga spår av att en gång ha utgjort andra objekt och bilder.  De är ofta sammansatta av flera delar  och ibland är de skapade under så långsamma processer att man kan dra paralleller till landskapets erosion.Lindberg är den som flyttar, nöter ner, bygger upp, och samlar in olika material. Ingenting slängs, allting används i nya konstellationer och tillfälliga former.

 

Kristina Lindberg är skulptör och har bland annat studerat konst vid Gerrit Rietveld Acadmie i Amsterdam och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Att en skulptur i första hand är en fysisk upplevelse -en kropp möter en annan kropp i ett rum -och att först därefter kommer reaktioner i form av tankar och associationer, har varit utgångspunkten för Kristinas konstnärskap. Samtidigt så har det genererat ett otal frågeställningar som hennes arbeten cirkulerat kring. Vad är till exempel en skulptur? Och vad är form och på vilka sätt kan den uppstå eller försvinna? I en värld som många av oss upplever som alltmer immateriell dokumenterar hon systematiskt hur vi upplever och påverkas av objekt och material omkring oss.

 

Utställningen pågår till den 9/6, varmt välkommen!

Konstkonsult Björkhagaskolan

Exposé är konstkonsult på uppdrag av Falab gällande den byggnadsanknutna konsten på Björkhagaskolan i Lindesberg. Uppdraget bestod i att vara processledare, ta fram ett underlag med konstnärer och formulera ett konstprogram för Björkhagaskolan. Efter en urvalsprocess och ett parallellt skissuppdrag tilldelades Johan Paalzow gestaltningsuppdraget